Descubrir o grao de coñecemento que as empresas galegas teñen en materia de Responsabilidade Social Empresarial. Ese é o obxectivo dunha enquisa que estamos realizando no marco do proxecto GEMCAT (Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo), liderado pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia. Axúdanos...