PROGRAMA DE MENTORIZAXE PARA PEMES

O programa de mentorizaxe para pemes procura a inclusión da RSE nas pemes con sede no espazo transfronteirizo e/ou que teñen actividade transfronteiriza a través do impulso de proxectos piloto mentorizados por persoal experto. A través deste programa, especialistas en RSE farán de mentores de empresas que estean interesadas en establecer un plan de acción e implantar medidas neste ámbito.

Ademais, existirá un programa dirixido a persoal directivo de pemes para o deseño de proxectos piloto de RSE con impacto na xeración de emprego de calidade por medio dun servizo de apoio e asesoramento personalizado.

O programa divídese en dúas fases:

1. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE RSE

2.PLAN DE ACCIÓN E IMPLANTACIÓN DAS PRIMEIRAS MEDIDAS

  • Fase 1. Elaboración do plan de acción
  • Fase 2. Implantación e seguimento
  • Fase 3. Avaliación