Recirculando: o residuo como fallo do deseño. Sábado, 7 de setembro

Sábado, 7 de setembro de 2019, de 9 a 14 horas.

Proximamente, os detalles do programa!